HTC 10 evo‎

Szkolenia

< < Menu

Włączanie dla wybranych gier funkcji Zwiększanie wydajności baterii dla gier

Podczas grania w grę dodaną do listy Zwiększanie wydajności baterii dla gier telefon będzie automatycznie optymalizował zasoby systemowe. Umożliwi to wydłużenie czasu pracy baterii.
Uwaga: Funkcja ta może nie być dostępna we wszystkich telefonach.
  1. Na ekranie głównym stuknij ikonę , a następnie znajdź i stuknij pozycję Boost+.
  2. Stuknij pozycję Zwiększanie wydajności baterii dla gier.
  3. Aby dodać grę do listy, stuknij Dodaj, a następnie wybierz jedną lub więcej aplikacji do dołączenia.
  4. Stuknij Dodaj.
  5. Na ekranie Zwiększanie wydajności baterii dla gier stuknij przełącznik Wł./wył. obok aplikacji, dla której funkcja ta ma być włączona.

    Po wyświetleniu monitu można otworzyć aplikację i sprawdzić, czy wynik optymalizacji odpowiada preferencjom użytkownika.

Wskazówka: Aby usunąć aplikację z listy, stuknij kolejno pozycje Przycisk dalszych opcji > Usuń. Zaznacz co najmniej jedną aplikację, a następnie stuknij pozycję Usuń.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?