HTC 10 evo‎

Szkolenia

< < Menu

Wykonywanie zdjęcia

  1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
  2. Przełącz do trybu Zdjęcie, jeśli nie jest on aktywny. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Wybieranie trybu przechwytywania.
  3. Skieruj aparat na żądany obiekt. Aparat automatycznie dostosuje ostrość w miarę poruszania nim. Można także stuknąć ekran, aby ustawić ostrość na innym obiekcie.
  4. Aby dostosować wartość ekspozycji, stuknij ekran, a następnie przeciągnij palcem w górę lub w dół.

    Informacje na temat dostosowywania wartości ekspozycji w celu automatycznego rozjaśniania obiektu można znaleźć w części Szybkie dostosowywanie wartości ekspozycji zdjęć.

  5. Gdy będziesz gotów wykonać zdjęcie, stuknij .
Wskazówka: Włączenie pozycji Wykrywanie uśmiechu w ustawieniach aparatu zapewnia automatyczne wykonywanie zdjęć po wykryciu uśmiechu.

Ustawianie jakości i rozmiaru zdjęcia

  1. Przełącz do trybu Zdjęcie lub Zdjęcie selfie. Możesz także wybrać tryb Pro.
  2. Stuknij ikonę , aby otworzyć wysuwane menu.
  3. Stuknij bieżące ustawienie — na przykład — w celu zmiany jakości i rozmiaru zdjęcia lub współczynnika proporcji.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?