HTC 10 evo‎

Szkolenia

< < Menu

Zarządzanie aplikacjami działającymi w tle

W aplikacji Boost+ można ustawić automatyczne zatrzymywanie działania w tle nieużywanych aplikacji. Zapewni to oszczędność energii baterii.
  1. Na ekranie głównym stuknij ikonę , a następnie znajdź i stuknij pozycję Boost+.
  2. Stuknij pozycję Optymalizacja aplikacji działających w tle.
  3. Upewnij się, że przełącznik Wł./wył. funkcji Optymalizacja aplikacji działających w tle jest w pozycji włączenia.

    W aplikacji Boost+ wyświetlona zostanie lista nieużywanych aplikacji, które działają w tle.

  4. Stuknij aplikację w obszarze Zatrzymuj automatycznie, aby wybrać opcję całkowitego zatrzymania działania aplikacji, zatrzymania po nieużywaniu aplikacji przez określony czas lub zezwolenia na działanie aplikacji w tle.

    Aby ustawić automatyczne zatrzymywanie aplikacji po upływie określonego czasu nieaktywności, stuknij kolejno pozycje Przycisk dalszych opcji > Zaplanuj automatyczne zatrzymywanie, a następnie określ czas nieużywania aplikacji, po upływie którego zostanie ona automatycznie zatrzymana.

Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?