HTC 10 evo‎

Szkolenia

< < Menu

Dostrajanie słuchawek HTC BoomSound Adaptive Audio

Podczas korzystania z telefonu HTC 10 evo ze słuchawkami HTC BoomSound Adaptive Audio można słuchać muzyki dostosowanej do uszu użytkownika. Słuchawki przeskanują uszy w celu określenia najbardziej odpowiedniego poziomu mocy.
Ważne: Słuchawki HTC BoomSound Adaptive Audio mogą być używane tylko z telefonem HTC 10 evo i innymi zgodnymi telefonami HTC obsługującymi technologię HTC BoomSound Adaptive Audio.
  1. Podłącz słuchawki HTC BoomSound Adaptive Audio do telefonu, a następnie włóż słuchawki do uszu.
  2. Jeśli słuchawki są podłączane po raz pierwszy i wyświetlony zostanie monit o skonfigurowanie osobistego profilu dźwiękowego, stuknij pozycję Konfiguracja.

    Możesz też przejść do pozycji Ustawienia, a następnie stuknąć pozycję HTC BoomSound i dźwięk adaptacyjny.

  3. Stuknij pozycję Start i wykonaj instrukcje ekranowe, aby skonfigurować profil dźwiękowy.
Aby włączyć lub wyłączyć dostosowany do słuchawek osobisty profil dźwiękowy, stuknij przełącznik Wł./wył. przy pozycji HTC BoomSound i dźwięk adaptacyjny.
Uwaga:
  • Można dodać kolejny profil dla tych samych lub innych słuchawek HTC BoomSound. Wystarczy stuknąć kolejno pozycje HTC BoomSound i dźwięk adaptacyjny > .
  • HTC BoomSound nie jest dostępna w przypadku odtwarzania dźwięku przez HDMI, Bluetooth, Miracast czy USB.

Balansowanie dźwięku otoczenia podczas korzystania ze słuchawek

Podczas przebywania w głośnym lub hałaśliwym miejscu, a także po przejściu do spokojniejszej lokalizacji słuchawki HTC BoomSound Adaptive Audio zostaną dostosowane do poziomów dźwięku w otoczeniu na podstawie skonfigurowanego osobistego profilu dźwiękowego.
Aby zapewnić wykrywanie i balansowanie dźwięku otoczenia przez słuchawki podczas słuchania muzyki lub oglądania filmu, należy przesunąć palcem w celu otwarcia panelu Powiadomienia, a następnie stuknąć powiadomienie HTC BoomSound i dźwięk adaptacyjny.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?