HTC 10 evo‎

Szkolenia

< < Menu

Wysyłanie wiadomości tekstowej (SMS)

 1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję Wiadomości.
 2. Stuknij ikonę .
 3. W polu Do wprowadź nazwę kontaktu lub numer telefonu komórkowego.
 4. Stuknij obszar Dodaj tekst, a następnie wprowadź wiadomość.
 5. Stuknij ikonę lub naciśnij przycisk , aby zapisać wiadomość jako wersję roboczą.
  Uwaga:
  • Istnieje ograniczenie liczby znaków w pojedynczej wiadomości tekstowej (wyświetlone nad ikoną ). Po przekroczeniu ograniczenia liczby znaków wiadomość tekstowa zostanie dostarczona jako jedna, lecz rozliczona jako kilka wiadomości.
  • Wiadomość tekstowa zostanie automatycznie przekonwertowana na wiadomość multimedialną, jeżeli jako odbiorca wprowadzony zostanie adres e-mail, jeżeli załączony zostanie dowolny element lub utworzona bardzo długa wiadomość.

Odpowiadanie na wiadomość

 1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję Wiadomości.
 2. Stuknij kontakt (lub numer telefonu), aby wyświetlić wymienione z danym kontaktem wiadomości.
 3. Stuknij obszar Dodaj tekst, a następnie wprowadź wiadomość.
 4. Stuknij ikonę .

Wznawianie wersji roboczej wiadomości

Jeśli podczas pisania nowej wiadomości tekstowej nastąpi przełączenie do innej aplikacji lub odebrane zostanie połączenie przychodzące, wiadomość zostanie automatycznie zapisana jako wersja robocza.
 1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję Wiadomości.
 2. Stuknij wiadomość roboczą, a następnie dokonaj jej edycji.
  Wskazówka: Aby wyświetlić wszystkie wiadomości robocze w jednym miejscu, stuknij ikonę , a następnie stuknij kolejno pozycje Filtruj > Wersje robocze.
 3. Stuknij ikonę .
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?