HTC 10 evo‎

Szkolenia

< < Menu

Tryb Nie przeszkadzać

W trybie Nie przeszkadzać odrzucane są połączenia, a dźwięki alertów i powiadomień są wyciszone, ale nadal dostępne jest połączenie danych.
 1. Przesuń dwoma palcami w dół od górnej krawędzi ekranu, aby otworzyć panel Szybki dostęp do ustawień.
  Image illustrating swiping down with two fingers on the screen.
 2. Stuknij ikonę . W razie potrzeby przesuń palcem do następnego ekranu.
 3. Stuknij pozycję Całkowite wyciszenie, Tylko alarmy lub Tylko priorytety w zależności od tego, czy chcesz zezwolić na wyjątki. W przypadku wybrania opcji Tylko priorytety będzie można odbierać wiadomości i połączenia od kontaktów z listy wyjątków.
 4. Stuknij pozycję Do momentu wyłączenia, jeśli chcesz samodzielnie wyłączać tryb Nie przeszkadzać albo stuknij ikonę lub w celu ustawienia liczby godzin do automatycznego wyłączenia trybu Nie przeszkadzać.
 5. Stuknij pozycję Gotowe, aby aktywować.
Ikona trybu Nie przeszkadzać pojawi się na pasku stanu.

Można także stuknąć pozycję Więcej ustawień, a następnie wybrać opcję Odrzucaj połączenia przychodzące w celu odrzucania połączeń przychodzących i przekierowywania ich na pocztę głosową.

Wskazówka:
 • Gdy ekran jest włączony, naciśnij przycisk GŁOŚNOŚĆ, a następnie stuknij pozycję Zakończ teraz, aby szybko wyłączyć tryb Nie przeszkadzać.
 • Po zmniejszeniu głośności za pomocą przycisku GŁOŚNOŚĆ do trybu wyciszenia uaktywniony zostanie tryb Tylko alarmy funkcji Nie przeszkadzać.
Uwaga: Gdy tryb Nie przeszkadzać jest włączony, dioda LED powiadomień nie będzie migać.

Blokowanie przeszkadzających elementów wizualnych

W trybie Nie przeszkadzać można ustawić blokowanie przeszkadzających elementów wizualnych, takich jak wyskakujące powiadomienia.
 1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > Ustawienia > Dźwięk i powiadomienia.
 2. Stuknij kolejno pozycje Nie przeszkadzać > Blokuj czynniki wizualne.
 3. Stuknij przełącznik Wł./wył., aby określić, czy przeszkadzające elementy wizualne mają być blokowane przy włączonym i wyłączonym ekranie.

Zezwalanie na powiadomienia i kontakty pomimo trybu Nie przeszkadzać

Dodaj ważne kontakty do listy wyjątków, aby móc odbierać od nich połączenia i wiadomości nawet po włączeniu trybu Nie przeszkadzać.
 1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > Ustawienia > Dźwięk i powiadomienia.
 2. Stuknij kolejno pozycje Nie przeszkadzać > Dopuszcza tylko priorytetowe.
 3. Stuknij przełącznik Wł./wył. obok pozycji, na które chcesz zezwolić.
 4. Stuknij pozycję Wiadomości z lub Rozmowy z, aby wybrać osoby, które będą mogły się z Tobą kontaktować.
 5. Stuknij pozycję Zarządzaj zatwierdzonymi kontaktami, a następnie stuknij ikonę , aby dodać kontakty do listy wyjątków.

  Aby usunąć kontakty lub numery z listy, stuknij kolejno pozycje > Usuń kontakty.

Ustawienie terminu opcji Nie przeszkadzać

Zaplanuj automatyczne włączanie i czas aktywności trybu Nie przeszkadzać. Na przykład, aby ustawić włączenie tego komunikatu podczas cotygodniowych spotkań.
 1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > Ustawienia > Dźwięk i powiadomienia.
 2. Stuknij pozycję Nie przeszkadzać > Zasady automatyczne.
 3. Stuknij pozycję Dodaj regułę.
 4. Określ, czy zasada ma dotyczyć godziny czy wydarzenia, wprowadź nazwę zasady, a następnie stuknij OK.
 5. Skonfiguruj parametry zasady.
  Zasada Ustawienia
  Zasada czasowa
  • Ustaw dni.
  • Ustaw czas rozpoczęcia i zakończenia.
  • Wybierz poziom trybu Nie przeszkadzać.

  Można także określić, czy zasada ma przestać obowiązywać wraz z godziną zakończenia zasady czy kolejnym alarmem ustawionym w aplikacji Zegar.

  Zasada zdarzenia
  • Wybierz kalendarz, dla którego chcesz ustawić regułę.
  • Ustaw warunek dla typu odpowiedzi.
  • Wybierz poziom trybu Nie przeszkadzać.
Wskazówka: Automatyczną zasadę można włączyć lub wyłączyć, stukając przełącznik Wł./wył. po wyświetleniu szczegółów zasady.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?