HTC 10 evo‎

Szkolenia

< < Menu

Ręczne ustawianie daty i godziny

  1. Na ekranie głównym stuknij ikonę , a następnie znajdź i stuknij pozycję Zegar.
  2. Na karcie Zegar światowy stuknij kolejno pozycje > Ustaw datę i godzinę.
  3. Usuń zaznaczenie opcji Automatyczna data i godzina i Automatyczna strefa czasowa i ustaw strefę czasową, datę i godzinę.
Wskazówka: Aby wyświetlić czas wojskowy, wybierz opcję Używaj formatu 24-godzinnego.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?