HTC 10 evo‎

Szkolenia

< < Menu

Wykonywanie panoramicznego selfie

Dzięki trybowi Panorama Selfie można zrobić selfie z większą liczbą osób.
Ważne: Niektóre funkcje aparatu, takie jak powiększanie/zmniejszanie, nie są dostępne w trybie Panorama Selfie.
 1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
 2. Przełącz do trybu Panorama Selfie. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Wybieranie trybu przechwytywania.
 3. Stuknij ikonę , aby otworzyć wysuwane menu.
 4. Upewnij się, że wybrana została pozycja .
 5. Przytrzymaj telefon na poziomie twarzy w orientacji pionowej.
 6. Aby wykonać centralne zdjęcie, stuknij .
 7. Trzymając stabilnie telefon, obróć go powoli w lewo lub w prawo wzdłuż osi urządzenia do momentu, aż białe pole przechwytywania przesunie się do panelu bocznego nakładki zdjęcia panoramicznego.

  Pole przechwytywania zmieni kolor na zielony, a zarejestrowaniu zdjęcia towarzyszyć będzie dźwięk migawki.

 8. Następnie obróć powoli telefon w drugą stronę do momentu, aż białe pole przechwytywania przesunie się do przeciwnego boku nakładki zdjęcia panoramicznego.

  Pole przechwytywania zmieni kolor na zielony, a zarejestrowaniu zdjęcia towarzyszyć będzie dźwięk migawki.

Aparat połączy kadry w jedno zdjęcie.
Wskazówka: W celu uzyskania najlepszych rezultatów należy trzymać telefon prosto i obracać go zgodnie ze ścieżką pola przechwytywania w nakładce zdjęcia panoramicznego. Należy uważać, aby nie przechylać telefonu w górę ani w dół oraz aby pole przechwytywania nie wyszło poza wyznaczoną ścieżkę.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?