HTC U Ultra‎

Handleidingen

< < Menu

Oproepen ontvangen

Als een contact belt verschijnt het scherm Binnenkomend gesprek.
Tip: HTC U Ultra past het volume van de beltoon automatisch aan als Beltoon zachter bij oppakken en Broekzakmodus worden geselecteerd in Instellingen > Geluid en meldingen.

Een oproep beantwoorden of afwijzen

Gebruik een van de volgende methodes:
  • Tik op Opnemen or Weigeren.
  • Als je een vergrendelscherm hebt ingesteld, sleep je of naar boven.

De beltoon dempen zonder het gesprek te weigeren

Gebruik een van de volgende methodes:
  • Druk op de knop VOLUME OMLAAG of VOLUME OMHOOG.
  • Druk op de AAN/UIT-knop.
  • Leg de HTC U Ultra met het scherm omlaag op een plat vlak.
    Opmerking: Als de optie Omkeren om geluid te dempen in de instellingen voor Geluid en meldingen is ingesteld op Eenmaal dempen, blijft de HTC U Ultra rinkelen als er nog meer gesprekken binnenkomen.

Een gemist gesprek beantwoorden

Wanneer je een oproep mist, verschijnt het pictogram voor gemiste oproepen in de statusbalk.

  1. Schuif het mededelingenvenster open om te zien wie de beller is.
  2. Om terug te bellen, tik je op Terugbellen.

Als er meerdere gemiste gesprekken zijn, tik je op de melding voor gemiste gesprekken om het tabblad Oproepen te openen.

Gerelateerde uitleg
Was de informatie nuttig?

Verdere ondersteuning als u uw antwoord niet heeft kunnen vinden