HTC U Ultra‎

Handleidingen

< < Menu

TalkBack

Gebruik TalkBack als je met gesproken feedback over de HTC U Ultra wilt navigeren. Als je het scherm aanraakt, trilt de HTC U Ultra en krijg je een hoorbare reactie zodat je weet wat je aanraakt.
Opmerking: Niet alle talen worden ondersteund.

TalkBack inschakelen

 1. Tik in het beginscherm op > Instellingen > Toegankelijkheid.
 2. Tik op TalkBack en vervolgens op de schakelaar Aan/uit.
 3. Lees de disclaimer voor TalkBack en tik op OK.

Een korte zelfstudie met een uitleg voor het gebruik van TalkBack speelt af nadat je TalkBack hebt ingeschakeld.

Opmerking: TalkBack werkt het best als je automatische schermrotatie uitschakelt.

Verkenning via aanraken in- of uitschakelen.

Met Verkenning via aanraken kan HTC U Ultra met een hoorbare feedback reageren op snelkoppelgebaren en schermaanrakingen. Verkennen met aanraking is ingeschakeld bij het inschakelen van TalkBack.
 1. Tik in het beginscherm op > Instellingen > Toegankelijkheid.
 2. Tik op TalkBack en tik op > Instellingen.
 3. Onder Aanraakverkenning tik je op de schakelaar Aan/uit naast Verkennen met aanraking om de functie in of uit te schakelen.

Wanneer Verkennen met aanraking is uitgeschakeld, reageert HTC U Ultra niet meer op snelkoppelingsgebaren of spraakitems wanneer je het scherm aanraakt.

Vingerbewegingen van TalkBack gebruiken

Wanneer TalkBack en Verkennen met aanraking zijn ingeschakeld, worden de normale aanraakgebaren vervangen door de TalkBack-gebaren.
Opmerking: Media-vingerbewegingen zoals vegen met 3 vingers zijn mogelijk niet beschikbaar als vingerbewegingen van TalkBack zijn ingeschakeld.
Gebruik een van de volgende methodes:
Aan Procedure
Een item openen
 1. Sleep je vinger over het scherm om het item te selecteren.
 2. Dubbeltik ergens op het scherm om het item te openen.
Een item verplaatsen
 1. Sleep je vinger over het scherm om het item te zoeken.
 2. Dubbeltik ergens op het scherm maar hef je vinger niet op na de tweede tik.
 3. Sleep het item naar een nieuwe positie en haal je vinger weg.
Door een scherm bladeren Gebruik twee vingers om omhoog, omlaag, naar links of naar rechts te slepen.
Het vergrendelscherm ontgrendelen Gebruik twee vingers om vanaf de onderkant van het scherm omhoog te vegen.
Het meldingenvenster openen Gebruik twee vingers om vanaf de bovenkant van het scherm omhoog te vegen.

Snelkoppelingen voor TalkBack toewijzen

TalkBack heeft instelbare vingerbewegingen die je kunt gebruiken om het meldingenvenster te opene, recente apps te bekijken, de bedieningselementen van TalkBack te openen enzovoort.
Belangrijk: De volgende stappen zijn beschreven met de standaardvingerbewegingen. Gebruik de overeenkomstige vingerbewegingen van TalkBack als je TalkBack reeds hebt ingeschakeld.
 1. Tik in het beginscherm op > Instellingen > Toegankelijkheid.
 2. Tik op TalkBack en tik op > Instellingen > Gebaren beheren.
 3. Tik op een snelkoppelingsgebaar en selecteer een actie.

Snelmenu's van TalkBack gebruiken

TalkBack heeft een algemeen contextmenu voor het regelen van ononderbroken lezen en TalkBack-bedieningselementen en een lokaal contextmenu voor het regelen van de geselecteerde tekst of item op het scherm. Deze menu's zijn bereikbaar met snelkoppelingsvingerbewegingen van TalkBack.
 1. Schakel TalkBack in.
 2. Gebruik een van de volgende methodes:
  • Veeg met één vinger omlaag en naar rechts in een vloeiende beweging om het algemene snelmenu te openen.
  • Voor het openen van het lokale contextmenu gebruik je één vinger om omhoog en naar rechts te vegen in één ononderbroken beweging.
  Opmerking: Als je de snelkoppelingsvingerbewegingen van TalkBack reeds gewijzigd hebt, kun je de juiste vingerbewegingen terugvinden in de instellingen van TalkBack vinden.
 3. Tik tweemaal op een item in het menu om te selecteren.

De leessnelheid en toonhoogte van TalkBack wijzigen

Belangrijk: De volgende stappen zijn beschreven met de standaardvingerbewegingen. Gebruik de overeenkomstige vingerbewegingen van TalkBack als je TalkBack reeds hebt ingeschakeld.
 1. Tik in het beginscherm op > Instellingen > Toegankelijkheid.
 2. Tik op Uitvoer voor tekst-naar-spraak.
 3. Sleep de schuifbalken voor Spraaksnelheid en Hoogte naar rechts voor verhogen of naar links voor verlagen.
 4. Tik op Luisteren naar een voorbeeld om de spraaksnelheid en toonhoogte die je hebt ingesteld, te horen.
  Opmerking: Tik op Spraaksnelheid resetten of Toonhoogte spraak resetten om de instellingen terug te zetten naar hun standaardwaarden.

TalkBack taalinstellingen wijzigen

 1. Tik in het beginscherm op > Instellingen > Toegankelijkheid.
 2. Tik op Uitvoer voor tekst-naar-spraak.
 3. Tik op naast Google Text-to-speech Engine, en ga vervolgens op een van de volgende manieren te werk:
  Aan Procedure
  Selecteer een andere taal Tik op Taal.
  Installeer een stem Tik op Spraakgegevens installeren en tik vervolgens op de taal. Tik op naast de spraakgegevens die je wilt installeren. Wanneer de installatie is uitgevoerd, druk je tweemaal op en tik op Taal.
  Opmerking: Niet alle talen worden ondersteund.
Was de informatie nuttig?

Verdere ondersteuning als u uw antwoord niet heeft kunnen vinden