HTC Desire 22 pro‎

Handleidingen

< < Menu

Een QR-code scannen

Gebruik de hoofdcamera voor het scannen van een QR-code en het extraheren van de informatie die erin is opgeslagen.
  1. Tik in het beginscherm op het camerapictogram om de app Camera te openen.
  2. Schakel naar modus QR-code. Zie Een vastlegmodus kiezen voor details.
  3. Richt de camera op de QR-code die je wilt scannen.

    De informatie van de QR-code wordt weergegeven op het scherm.

  4. Tik op de knop onderaan het scherm voor toegang tot de weergegeven informatie.

    Als de informatie bijvoorbeeld een URL is, tik je op de knop Ga naar URL om de URL te openen in je webbrowser.

  5. Tik op Exit icon om de modus QR-code af te sluiten.
Was de informatie nuttig?

Verdere ondersteuning als u uw antwoord niet heeft kunnen vinden