‎HTC Desire 20 pro‎

Handleidingen

< < Menu

Niet storen-modus

Schakel de modus Niet storen in voor het blokkeren van visuele verstoringen, dempen van geluid en stoppen van trillingen.
 1. Veeg met twee vingers omlaag vanaf de bovenkant van het scherm om Snelle instellingen te openen.
  Image illustrating swiping down with two fingers on the screen.
 2. Tik op om de modus Niet storen in en uit te schakelen. Veeg indien nodig naar het volgende scherm in het venster Snelle instellingen om het pictogram te zien.

Meldingen blokkeren of dempen

Kies voor het wel of niet blokkeren van pop-upmeldingen of dempen van het meldingsgeluid.
 1. Ga naar Instellingen en tik vervolgens op Geluid > Niet storen.
 2. Tik op Meldingen beperken, en kies vervolgens een optie:
  • Geen geluid van meldingen: Hiermee wordt het meldingsgeluid gedempt maar worden wel nog visuele meldingen weergegeven.
  • Geen beeld of geluid van meldingen: Hierdoor wordt voorkomen dat visuele meldingen worden weergegeven en wordt het geluid ervan gedempt.
  • Aangepast: Hiermee kun je het gedrag aanpassen wanneer het scherm is in- of uitgeschakeld.

Instellen van uitzonderingen op het toestaan van voorbij gaan aan de modus Niet storen

Stel uitzonderingen in zodat je voorbij kunt gaan aan de modus Niet storen en wel nog oproepen, berichten en meer kunt ontvangen.
 1. Ga naar Instellingen en tik vervolgens op Geluid > Niet storen.
 2. Onder Apparaat dempen maar uitzonderingen toestaan stel je in wat voorbij mag gaan aan de modus Niet storen:
  • Tik op Oproepen > Oproepen toestaan. Kies voor het wel of niet toestaan van binnenkomende oproepen en van wie: iedereen, alleen contactpersonen of contactpersonen met ster.

   Je kunt ook kiezen voor het wel of niet toestaan van herhaalde bellers.

  • Tik op SMS, MMS en berichten-apps > Berichten toestaan. Kies voor het wel of niet toestaan van binnenkomende berichten en van wie.
  • Tik op Zie alle uitzonderingen om meer opties te kiezen.

Een planning Niet storen instellen

Plan Niet storen voor automatisch inschakelen. Je kunt het bijvoorbeeld instellen voor inschakelen tijdens een wekelijkse vergadering.
 1. Ga naar Instellingen en tik vervolgens op Geluid > Niet storen.
 2. Tik op Schema > Meer toevoegen.
 3. Kies voor het wel of niet instellen van een Gebeurtenis of Tijd-schema. Voer een naam in en tik vervolgens op Toevoegen.
 4. Pas de instellingen voor het schema aan.
  Schematype Instellingen
  Gebeurtenis
  • Selecteer een agenda waarvoor je het schema wilt maken.
  • Stel een conditie in voor het type antwoord.
  Tijd
  • Stel de dagen in.
  • Stel de begin- en eindtijd in.
  • Kies voor het wel of niet toestaan dat alarmen voorbij gaan aan de ingestelde eindtijd.

  Voor het instellen van uitzonderingen voor de gebeurtenis of tijdschema, tik je op Niet storen-gedrag. Selecteer Aangepaste instellingen maken voor dit schema, en tik vervolgens op Settings icon.

 5. Wanneer je klaar bent, druk je op .
Tip: Voor het schakelen van een gebeurtenis of tijdschema, selecteer of wis je het selectievakje.
Was de informatie nuttig?

Verdere ondersteuning als u uw antwoord niet heeft kunnen vinden