‎HTC Desire 20 pro‎

Handleidingen

< < Menu

Een QR-code scannen

Gebruik de hoofdcamera voor het scannen van een QR-code en het extraheren van de informatie die erin is opgeslagen. Je kunt de informatie dan plakken in een andere app.
  1. Tik in het startscherm op het camerapictogram om de app Camera te openen.
  2. Schakel naar modus QR-code. Zie Een vastlegmodus kiezen voor details.
  3. Richt de camera op de QR-code die je wilt scannen.

    De in de QR-code opgeslagen informatie wordt weergegeven op het scherm en gekopieerd naar het klembord.

  4. Tik op Exit icon om de modus QR-code af te sluiten.
  5. Open een app die de informatie van de QR-code kan gebruiken.

    Als de geëxtraheerde informatie bijvoorbeeld een URL is, open je een webbrowser en plak je de URL voor toegang tot de desbetreffende website.

Was de informatie nuttig?

Verdere ondersteuning als u uw antwoord niet heeft kunnen vinden