‎HTC Desire 20 pro‎

Handleidingen

< < Menu

Apps organiseren in mappen

Je kunt apps op het startscherm of in de favorietenbalk groeperen in mappen.
  1. Houd een applicatie ingedrukt en sleep hem vervolgens naar een andere applicatie om automatisch een map te maken.
  2. Tik op de map om deze te openen.
  3. Tik op Naamloze map , en voer vervolgens de naam van je map in.
  4. Om nog een app toe te voegen, sleep je het gewoon bovenop de map.

Onderdelen uit een map verwijderen

  1. Tik in het startscherm of de favorietenbalk op een map om het te openen.
  2. Houd een app in de map ingedrukt, en sleep het vervolgens eruit naar een lege ruimte op het startscherm of naar Verwijderen bovenaan het scherm.
Was de informatie nuttig?

Verdere ondersteuning als u uw antwoord niet heeft kunnen vinden