HTC Desire 12‎

Handleidingen

< < Menu

Meer weten over instellingen

Wil je de beltoon wijzigen, een Wi‍-Fi-verbinding instellen of je accounts toevoegen? Dat en nog veel meer doe je in Instellingen.
 1. Open Instellingen vanuit het scherm Apps of het Meldingenvenster.
  • Veeg vanuit het startscherm omhoog of tik op , en zoek en tik vcervolgens op Instellingen.
  • Open het meldingenpaneel en tik vervolgens op .
 2. Hier zijn enkele basisinstellingen die je kunt wijzigen:
  • Tik op de schakelaar Aan/uit naast een item, zoals Wi-Fi om dit in of uit te schakelen. Tik op het item zelf om de instellingen te configureren.
  • Tik op Geluid voor het instellen van een beltoon of het wijzigen van het volume van de beltoon.
  • Tik op Meldingen voor het configureren van meldingsinstellingen.
  • Tik op Accounts om accounts toe te voegen en je daarbij aan te melden, zoals e-mail, sociale netwerken enzovoort.
  • Tik op Beveiliging om de HTC Desire 12 te beveiligen, bijvoorbeeld met een schermvergrendeling.
  • Tik op een item onder Suggesties voor het bekijken van nieuwe of aanbevolen instellingen om aan te passen.
 3. Je kunt ook naar rechts vegen op het scherm Instellingen voor het bekijken van de lijst met hoofdinstellingen en snel van de ene naar de andere instelling springen. Of tik op in Instellingen om gemakkelijk opties en instellingen te vinden.
Was de informatie nuttig?

Verdere ondersteuning als u uw antwoord niet heeft kunnen vinden