HTC Desire 12+‎

Handleidingen

< < Menu

Oproepen ontvangen

Als een contact belt verschijnt het scherm Binnenkomend gesprek.

Een oproep beantwoorden of afwijzen

Gebruik een van de volgende methodes:
  • Tik op Antwoord of op Weigeren.
  • Als je een vergrendeld scherm hebt ingesteld, sleep omhoog om een oproep te beantwoorden of sleep deze naar beneden om de oproep te weigeren.

De beltoon dempen zonder het gesprek te weigeren

Gebruik een van de volgende methodes:
  • Druk op de knop VOLUME OMLAAG of VOLUME OMHOOG.
  • Druk op de AAN/UIT-knop.

Een gemist gesprek beantwoorden

Wanneer je een oproep mist, verschijnt het pictogram voor gemiste oproepen in de statusbalk.

  1. Schuif het mededelingenvenster open om te zien wie de beller is.
  2. Om terug te bellen, tik je op Terugbellen.

Als er meerdere gemiste gesprekken zijn, tik je op de melding voor gemiste gesprekken om de app Telefoon te openen in .

Gerelateerde uitleg
Was de informatie nuttig?

Verdere ondersteuning als u uw antwoord niet heeft kunnen vinden