HTC Desire 12+‎

Handleidingen

< < Menu

Je gegevensgebruik beheren

Als je een abonnement met een beperkt gegevensgebruik hebt, moet je de activiteiten en apps bijhouden die gewoonlijk gegevens verzenden en ontvangen, zoals over het web browsen, online accounts synchroniseren, en e-mail verzenden of statusupdates delen.

Hier zijn nog een paar voorbeelden:

 • Streaming webvideo's en muziek
 • Online games spelen
 • Apps, kaarten en bestanden downloaden
 • Apps vernieuwen om info en feeds bij te werken
 • Je bestanden uploaden naar je online opslagaccount en daar een back-up maken
 • De HTC Desire 12+ als Wi‍-Fi-hotspot gebruiken
 • Je mobiele gegevensverbinding delen via USB-tethering

Om je te helpen bij het besparen op het gegevensgebruik, moet je zoveel mogelijk verbinding maken met een Wi‍-Fi-netwerk en je online accounts en e-mail instellen om minder vaak te synchroniseren.

Gegevens opslaan

Gegevens opslaan helpt je bij het beperken van mobiele gegevenskosten door het beperken van gebruik van gegevens op de achtergrond. Je kunt toepassingen ook instellen op altijd toegang hebben tot een gegevensverbinding — zoals je e-mail-app — om te negeren door Gegevens opslaan.
 1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op Instellingen.
 2. Tik op Netwerk en internet > Datagebruik.
 3. Tik op Databesparing en vervolgens op de schakelaar Aan/uit om het in of uit te schakelen.
 4. Tik op Onbeperkte datatoegang en vervolgens op de schakelaar Aan/uit naast de apps die je nog steeds toegang tot een gegevensverbinding wilt laten hebben, zelfs als Gegevens opslaan is ingeschakeld.

Data roaming in- of uitschakelen

Maak verbinding met de netwerken van partners van je mobiele aanbieder voor toegang tot dataservices wanneer je buiten het bereik van het netwerk van de mobiele aanbieder bent.

Waarschuwing: Het gebruik van dataverbindingen tijdens roaming kan veel geld kosten. Neem contact op met je telecom provider over de tarieven voor roaming voordat je daar gebruik van maakt.
 1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op Instellingen.
 2. Tik op Netwerk en internet > Mobiel netwerk.
 3. Op telefoonmodellen met dubbele SIM, schakel je naar het tabblad van de SIM-kaart die je wilt instellen.
 4. Tik op Gegevensroaming om deze in of uit te schakelen.

Je datagebruik bijhouden

Bewaak je datagebruik om te voorkomen dat je je maandelijkse datagrens overschrijdt.
Opmerking: Datagebruik gemeten door de HTC Desire 12+ kan verschillen van en kleiner zijn dan je feitelijke datagebruik.
 1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op Instellingen.
 2. Tik op Netwerk en internet > Datagebruik.

  Bovenaan zie je een balk die het datagebruik tot nu toe aangeeft, en de datagebruikscyclus, waarschuwing en limiet, indien die is ingesteld.

 3. Wanneer Mobiele data is ingeschakeld, tik je op Gebruik van mobiele data dat overeenkomt met de kaart die je wilt instellen, en tik vervolgens op .
 4. Tik op Betalingscyclus, en stel vervolgens de dag van de maand in waarop je gebruikscyclus wordt gereset. Deze datum is gewoonlijk de begindatum van de maandelijkse betalingscyclus.
 5. Tik op de Aan/uit-schakelaar voor Datawaarschuwing instellen om deze in te schakelen en tik dan op Datawaarschuwing om aan te geven bij welk gegevensgebruik je zult worden gewaarschuwd voordat je je maandelijkse gegevenslimiet bereikt. Tik op om de eenheid te wijzigen.
 6. Tik op de Aan/uit-schakelaar voor Datalimiet instellen om deze in te schakelen en tik dan op Datalimiet om aan te geven bij welk gegevensgebruik je gegevensverbinding automatisch zal worden verbroken. Tik op om de eenheid te wijzigen.

Het datagebruik van apps weergeven

 1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op Instellingen.
 2. Tik op Netwerk en internet > Datagebruik.
 3. Op telefoonmodellen met dubbele SIM tik je op Gebruik van mobiele data dat overeenkomt met de kaart die je wilt weergeven.
 4. Blader omlaag over het scherm voor een lijst met apps en info over hun datagebruik.
 5. Tik op een app om meer details weer te geven.
Was de informatie nuttig?

Verdere ondersteuning als u uw antwoord niet heeft kunnen vinden