HTC Desire 12+‎

Handleidingen

< < Menu

Een back-up maken van de HTC Desire 12+

Maak automatisch een back-up van de HTC Desire 12+ naar Google Drive zodat je inhoud, zoals appgegevens en -instellingen, kunt herstellen na een fabrieksreset of als je gegevens terugzet op een andere HTC phone.
  1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op Instellingen > Systeem > Back-up.
  2. Zorg dat Back-up maken op Google Drive is ingeschakeld.
  3. Tik op App-gegevens en controleer dan of Automatisch terugzetten is ingeschakeld.

    Hiermee kunnen gegevens en instellingen van apps worden teruggezet wanner je de app opnieuw installeert op de HTC Desire 12+.

Tip: Voor het selecteren van een andere back-up account dan je primaire Google-account, tik je op Back-up account en selecteer vervolgens een andere Google-account. Je kunt ook tikken op Account toevoegen voor het toevoegen van een nieuwe Google-account voor je back-up.

Van welk soort gegevens kan een back-up worden gemaakt?

Op de HTC Desire 12+ waarop Android 8 wordt gebruikt, zijn dit de items waarvan je een back-up hebt gemaakt met je Google-account:

Startscherm Achtergrond
Lijst met apps Apps geïnstalleerd via Google Play Store
Toepassingsgegevens en instellingen
  • Sms-tekstberichten
  • Oproepen
  • Google Agenda- en Gmail-instellingen
  • Gegevens die zijn gesynchroniseerd met je Google-account, zoals Google contacten en gebeurtenissen in de agenda
  • Gegevens en instellingen in externe apps, afhankelijk van het feit of deze apps dit toestaan
Apparaatinstellingen Beltonen, taal en invoerinstellingen, Wi‍-Fi-netwerken en de wachtwoorden daarvoor, en bepaalde apparaatinstellingen

Automatische back-up maakt periodiek een back-up van je telefoon naar een privémap in Google Drive. Dit vindt om de 24 uur plaats wanneer de telefoon inactief is, wordt opgeladen en verbonden is met een Wi‍-Fi-netwerk.

Back-upgegevens tellen niet mee voor je Google Drive-opslagquota. Van grote bestanden of bestanden die ontwikkelaars van apps hebben gekozen om uit te sluiten uit de service, wordt geen back-up gemaakt.

Opmerking: Het herstellen van je achtergrond van je oude telefoon kan afhankelijk zijn van compatibiliteit van schermresolutie van zowel je oude telefoon als HTC Desire 12+.
Was de informatie nuttig?

Verdere ondersteuning als u uw antwoord niet heeft kunnen vinden