HTC Desire 650‎

Szkolenia

< < Menu

Sprawdzanie poczty

Aplikacja Poczta to miejsce, gdzie można czytać, wysyłać i organizować wiadomości e-mail z jednego lub kilku kont e-mail skonfigurowanych w telefonie HTC Desire 650.

 1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję Poczta. Zostanie wyświetlona skrzynka odbiorcza jednego z kont e-mail.
 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Stuknij wiadomość e-mail, aby ją odczytać.
  • Aby wyświetlić wiadomości e-mail w innym folderze poczty, stuknij > Folder, a następnie stuknij folder, który chcesz wyświetlić.
  • W celu przełączenia pomiędzy kontami e-mail lub oglądania wiadomości ze wszystkich kont, stuknij .
  • Aby zmienić ustawienia konta e-mail, wybierz najpierw konto, a następnie stuknij > Ustawienia.

Organizowanie skrzynki odbiorczej

Czy Twoja skrzynka odbiorcza zawiera pokaźną liczbę wiadomości e-mail? Możesz porządkować swoje wiadomości e-mail w karty i szybko znajdować żądane wiadomości.
 1. Przełącz się do konta e-mail, z którego chcesz korzystać.
 2. W skrzynce odbiorczej stuknij > Edytuj karty.
 3. Wybierz zakładki, które chcesz dodać do skrzynki odbiorczej.
 4. Aby ustawić zakładki, przeciągnij , a następnie przesuń zakładkę do jej nowej lokalizacji.
 5. Stuknij ikonę .
 6. Przesuń palcem do dodanej karty, aby sprawdzić wiadomości e-mail.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?