HTC Desire 650‎

Szkolenia

< < Menu

Wyświetlanie plików z pamięci i zarządzanie nimi

Począwszy od wersji systemu Android 6.0 można przejść do menu Ustawienia w celu wyświetlenia plików z pamięci telefonu i karty pamięci oraz zarządzania nimi.
 1. Na Ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > Ustawienia > Pamięć.
 2. Stuknij pozycję Pamięć telefonu lub nazwę karty pamięci.
 3. Stuknij pozycję Eksploruj, aby wyświetlić zawartość pamięci wewnętrznej—zawartość pamięci telefonu lub zawartość pamięci wewnętrznej na karcie pamięci.
 4. Aby zaznaczyć od odznaczyć pliki:
  • Naciśnij i przytrzymaj plik, aby go zaznaczyć. Aby zaznaczyć więcej plików, stuknij poszczególne z nich.
  • Stuknij plik, aby usunąć jego zaznaczenie.
  • Aby zaznaczyć wszystkie pliki, naciśnij i przytrzymaj plik, a następnie stuknij kolejno pozycje > Zaznacz wszystko.
 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby usunąć, stuknij ikonę .
  • Aby wkleić, stuknij kolejno pozycje > Kopiuj do. W wysuwanym menu Zapisz do wybierz lokalizację wklejenia, a następnie stuknij pozycję Kopiuj.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?