HTC Desire 650‎

Szkolenia

< < Menu

Synchronizacja kont

  1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > Ustawienia > Konta i synchronizacja.
  2. Stuknij przełącznik Automatyczna synchronizacja Wł./Wył., aby włączyć lub wyłączyć automatyczną synchronizację wszystkich kont.
  3. W celu ręcznej synchronizacji indywidualnych kont stuknij typ konta, a następnie stuknij kolejno pozycje > Synchronizuj teraz na ekranie Ustawienia konta.
Wskazówka: Na ekranie Ustawienia konta można także zmienić ustawienia synchronizacji dla danego konta.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?