HTC Desire 650‎

Szkolenia

< < Menu

Lokalna kopia zapasowa danych

Aby wykonać oddzielną kopię zapasową takich treści jak kontakty i wiadomości tekstowe wHTC Desire 650, zamieszczono tu kilka wskazówek dotyczących eksportu i importu danych.

Tworzenie kopii zapasowej kontaktów

 1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję Kontakty.
 2. W zakładce Kontakty stuknij kolejno pozycje > Zarządzaj kontaktami.
 3. Stuknij Importuj/eksportuj kontakty > Eksportuj do pamięci telefonu lub Eksportuj na kartę SD.
 4. Wybierz konto i rodzaj kontaktów do wyeksportowania.
 5. Aby zabezpieczyć dane, stuknij Tak, a następnie ustaw hasło dla tej kopii zapasowej. Hasło należy zapamiętać. Podczas importu kontaktów będzie trzeba je wprowadzić ponownie.

  Jeśli hasło nie jest potrzebne, stuknij Nie.

 6. Stuknij przycisk OK.

Przywracanie kontaktów

 1. W zakładce Kontakty stuknij > Zarządzaj kontaktami.
 2. Stuknij Importuj/eksportuj kontakty > Importuj z pamięci telefonu lub Importuj z karty SD.
 3. Jeśli skonfigurowane zostało więcej niż jedno konto, stuknij typ importowanych kontaktów.
 4. Jeśli dostępnych jest więcej kopii zapasowych, wybierz kopię zapasową do importu, a następnie stuknij OK.
 5. Wprowadź hasło ustawione dla tej kopii zapasowej, a następnie stuknij OK.

Wykonywanie kopii zapasowej wiadomości tekstowych

Ważne wiadomości tekstowe można zachować, tworząc ich kopię zapasową, aby w razie potrzeby móc przywrócić je później w aplikacji Wiadomości HTC. Kopię zapasową z aplikacji Wiadomości można zapisać w pamięci telefonu lub na włożonej karcie pamięci.
Ważne: Nie można wykonywać kopii zapasowej wiadomości tekstowych w zabezpieczonych oknach i wiadomości zablokowanych. Aby dołączyć takie wiadomości do kopii zapasowej, należy je najpierw przenieść do ogólnego okna wiadomości.
 1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję Wiadomości.
 2. Stuknij > Wykonaj kopię zapasową wiadomości/Przywróć SMS > Zapisz kopię zapasową > Wykonaj kopię zapasową wiadomości SMS.
 3. Aby zabezpieczyć dane, ustaw hasło dla kopii zapasowej. Hasło należy zapamiętać. Podczas przywracania wiadomości będzie trzeba je wprowadzić ponownie.

  Jeśli hasło nie jest potrzebne, wybierz Nie chroń hasłem tej kopii zapasowej.

 4. Wprowadź nazwę swojego pliku kopii i stuknij OK.

Tworzenie kopii zapasowych wiadomości tekstowych za pomocą poczty e-mail

Ważne:
 • Wymagana jest konfiguracja konta e-mail w aplikacji HTC Poczta.
 • Nie można wykonywać kopii zapasowej wiadomości tekstowych w zabezpieczonych oknach i wiadomości zablokowanych. Aby dołączyć takie wiadomości do kopii zapasowej, należy je najpierw przenieść do ogólnego okna wiadomości.
 1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję Wiadomości.
 2. Stuknij > Wykonaj kopię zapasową wiadomości/Przywróć SMS.
 3. Stuknij kolejno pozycje Utwórz kopię zapasową > Wykonaj kopię zapasową wiadomości SMS przez pocztę.
 4. Aby zabezpieczyć dane, ustaw hasło dla kopii zapasowej. Hasło należy zapamiętać. Podczas przywracania wiadomości będzie trzeba je wprowadzić ponownie.

  Jeśli hasło nie jest potrzebne, wybierz Nie chroń hasłem tej kopii zapasowej.

 5. Wprowadź swój adres e-mail.
 6. Utwórz wiadomość e-mail, a następnie ją wyślij.

Przywracanie wiadomości tekstowych

 1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję Wiadomości.
 2. Stuknij > Wykonaj kopię zapasową wiadomości/Przywróć SMS > Przywróć.
 3. Wybierz, w jaki sposób chcesz przywrócić wiadomości, a następnie stuknij Dalej.
 4. Stuknij kopię zapasową do importu.
 5. Wprowadź hasło ustawione dla tej kopii zapasowej. Jeśli hasło nie zostało ustawione,wybierz Ten plik kopii zapasowej nie jest chroniony hasłem.
 6. Stuknij OK.
Aby przywrócić wiadomości tekstowe, których kopia zapasowa została wykonana przez e-mail, otwórz wiadomość e-mail z załącznikiem kopii zapasowej w apliakcji Poczta. Stuknij załącznik, aby najpierw go pobrać, a następnie stuknij go ponownie, aby otworzyć plik kopii zapasowej w celu zaimportowania. Wprowadź hasło ustawione dla tej kopii zapasowej lub wybierz Ten plik kopii zapasowej nie jest chroniony hasłem.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?