HTC Desire 650‎

Szkolenia

< < Menu

Dodawanie sieci społecznościowych, kont e-mail itd.

Możesz zsynchronizować kontakty, kalendarze oraz inne informacje z sieci społecznościowych, kont e-mail oraz usług online w telefonie HTC Desire 650. W zależności od typu konta logowanie się do kont online umożliwia synchronizację aktualizacji pomiędzy telefonem HTC Desire 650 a siecią.
  1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > Ustawienia > Konta i synchronizacja.
  2. Stuknij ikonę .
  3. Stuknij typ konta, jaki chcesz dodać.
  4. Aby wprowadzić informacje dotyczące konta, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Wskazówka:
  • W opcji Ustawienia > Konta i synchronizacja stuknij przełącznik Automatyczna synchronizacja Wł./wył., aby włączyć automatyczną synchronizację wszystkich kont.
  • Można dodać kilka kont Google.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?