HTC U12 life‎

Handleidingen

< < Menu

Wat kan ik tijdens een telefoongesprek doen?

Tijdens een gesprek kun je de luidsprekertelefoon inschakelen, het gesprek in de wachtstand zetten enzovoorts.

Een gesprek in de wachtstand zetten

Druk op om het gesprek in de wachtstand te plaatsen. Op de statusbalk verschijnt het wachtstandpictogram .
Tik nogmaals op om het gesprek te hervatten.

Tussen gesprekken wisselen

Als je al in gesprek bent en een andere oproep accepteert, heb je de keuze om tussen de twee bellers te schakelen.
  1. Wanneer je een andere oproep ontvangt, tik je op en sleep je het oproeppictogram naar voor het aannemen van het tweede gesprek en om de eerste oproep in de wacht te zetten.
  2. Om tussen bellers te wisselen, tik je op het scherm op de persoon met wie je wilt spreken.

De luidspreker tijdens een gesprek in- of uitschakelen

Waarschuwing: Om gehoorschade te voorkomen, dien je de HTC U12 life niet tegen je oor te houden wanneer de luidspreker ingeschakeld is.
  • Tik op het Telefoonscherm op . Het pictogram van de luidspreker verschijnt in de statusbalk.
  • Tik op om de luidspreker uit te schakelen.

De microfoon dempen tijdens een gesprek

Tik op om de microfoon in of uit te schakelen. Wanneer de microfoon is uitgeschakeld, verschijnt het pictogram voor dempen in de statusbalk.

Een gesprek beëindigen

Gebruik een van onderstaande opties om een gesprek te beëindigen:
  • Tik op het Telefoonscherm op .
  • Schuif het mededelingenvenster open en tik op Ophangen.
Was de informatie nuttig?

Verdere ondersteuning als u uw antwoord niet heeft kunnen vinden