HTC U23 pro‎

Handleidingen

< < Menu

Niet storen-modus

Op momenten dat je niet onderbroken wilt worden door je telefoon, kun je de modus Niet storen inschakelen. Deze modus kan geluiden dempen, trilling stoppen en visuele meldingen blokkeren. Je kunt aanpassen wat je wilt blokkeren en toestaan.

Zo kun je de modus Niet storen in- of uitschakelen:

 1. Veeg met twee vingers omlaag vanaf de bovenkant van het scherm om Snelle instellingen te openen.
  Image illustrating swiping down with two fingers on the screen.
 2. Tik op Niet storen.
  Tip: Als je de tegel Niet storen niet ziet, veeg je naar het volgende scherm in het venster Snelle instellingen om het te vinden.

Meldingen verbergen of dempen

Kies voor het wel of niet verbergen van pop-upmeldingen of dempen van het meldingsgeluid.
 1. Tik vanaf het Startscherm op Instellingen > Geluid & trilling > Niet storen.
 2. Tik op Weergave-opties voor verborgen meldingen en selecteer vervolgens een optie:
  Optie Beschrijving
  Geen geluiden van meldingen Hiermee wordt het meldingsgeluid gedempt maar worden wel nog visuele meldingen weergegeven.
  Geen beeld of geluid van meldingen Hierdoor wordt voorkomen dat visuele meldingen worden weergegeven en wordt het geluid ervan gedempt.
  Aangepast Hiermee kun je kiezen welke beperkingen moet worden toegepast wanneer het scherm aan of uit is.

Kiezen welke meldingen te blokkeren of toe te staan

Kies welke soorten meldingen je wilt blokkeren of toestaan in de modus Niet storen.
 1. Tik vanaf het Startscherm op Instellingen > Geluid & trilling > Niet storen.
 2. Kies onder Wat kan Niet storen onderbreken een van het volgende:
  Type Beschrijving
  Contacten Oproepen, berichten of gesprekken blokkeren of toestaan.
  Apps Kies welke apps toe te staan om meldingen te tonen.
  Alarmen en andere onderbrekingen Blokkeer of sta onderbrekingen toe die een geluid maken, zoals alarmen, aanraakgeluiden of herinneringen.

Uitzonderingen instellen

Stel uitzonderingen in die erdoor kunnen komen zodat je nog steeds oproepen of berichten van bepaalde contacten kunt ontvangen.
 1. Tik vanaf het Startscherm op Instellingen > Geluid & trilling > Niet storen.
 2. Tik op Mensen.
 3. Kies je uitzonderingen:
  Type Opties
  Berichten Ontvang berichten van Iedereen, Contactpersonen, Met ster gemarkeerde contactpersonen of Prioriteit conversaties.

  Tip: Tik op Settings icon naast Prioriteit conversaties, selecteer een contactnaam of -nummer en tik dan op Prioriteit. De geselecteerde contactpersoon wordt toegevoegd onder Gesprekken met prioriteit.

  Gesprekken

  Ontvang oproepen van Iedereen, Contactpersonen of Contactpersonen met ster.

  Tip: Schakel Herhalende bellers toestaan om oproepen toe te staan om door te komen als dezelfde contactpersoon twee keer belt binnen 15 minuten.

Diverse schema’s instellen

Je kunt diverse schema’s instellen voor wanneer de modus Niet storen moet worden in- en uitgeschakeld en je kunt instellingen voor elk schema aanpassen.
 1. Tik vanaf het Startscherm op Instellingen > Geluid & trilling > Niet storen.
 2. Tik op Schema's.
 3. Pas instellingen aan voor de volgende standaard schematypes:
  Schematype Stappen
  Slapen

  Stel een schema voor de modus Niet storen in voor bedtijd.

  1. Selecteer Slapen.
  2. Stel de dagen, begintijd en eindtijd in voor het inschakelen en uitschakelen van de modus Niet storen.
  Gebeurtenis

  Stel een schema voor de modus Niet storen in voor vergaderingen of agendagebeurtenissen.

  1. Selecteer Gebeurtenis.
  2. Tik op Tijdens gebeurtenissen voor, en kies vervolgens op welke agenda je het schema wilt toepassen.
  3. Tik op Waarbij antwoord is. Kies vervolgens op welke agendagebeurtenissen je schema van toepassing zal zijn: gebeurtenissen waarop je hebt geantwoord met "‍Ja"‍, "‍Ja of Misschien"‍ of alle gebeurtenissen.
  Rijden Selecteer deze optie om automatisch Niet storen in te schakelen wanneer u zich in een bewegend voertuig bevindt.
 4. Voor het aanmaken van meer schema’s, tik je op Meer toevoegen en kies je voor het wel of niet aanmaken van een schema voor Gebeurtenis of Tijd. Pas vervolgens de instellingen voor je schema aan.
Tip: Voor het instellen van uitzonderingen voor een schema, tik je op Niet storen-gedrag. Selecteer Aangepaste instellingen maken voor dit schema, en tik vervolgens op Settings icon.

Een duur instellen voor de modus Niet storen

Als je de modus Niet storen alleen voor eenmalig gebruik nodig hebt, kun je er een duur voor instellen in plaats van het aanmaken van een planning.
 1. Tik vanaf het Startscherm op Instellingen > Geluid & trilling > Niet storen.
 2. Tik op Duur voor Snelle instellingen.
 3. Kies hoe lang je de modus Niet storen aan wilt laten en tik op OK.
 4. Open het venster Snelle instellingen en tik op Niet storen om het in te schakelen.
Opmerking: De duurinstelling werkt alleen bij het gebruik van de tegel Niet storen in Snelle instellingen.
Was de informatie nuttig?

Verdere ondersteuning als u uw antwoord niet heeft kunnen vinden