HTC One A9s‎

Handleidingen

< < Menu

Meldings-LED

De meldings-LED:
Afbeelding met weergave van de locatie van het LED-meldingslampje.
  • Brandt groen als de HTC One A9s is aangesloten op adapter of computer en de batterij volledig is opgeladen.
  • Knipperend groen als een nieuwe melding binnenkomt.
  • Brandt oranje als de batterij wordt opgeladen.
  • Knippert oranje als het resterend batterijniveau te laag wordt.

Kiezen wanneer je het meldings-LED laat knipperen.

Je kunt veranderen wanneer en door welke apps de LED knippert als er nieuwe meldingen zijn.
  1. Tik in het beginscherm op > Instellingen > Geluiden en meldingen.
  2. Tik onder Meldingen op Knipperende LED voor meldingen. Kies of de LED altijd moet knipperen of alleen als het scherm uit is.
  3. Tik op LED-meldingen beheren. Kies voor welke app-meldingen de LED moet knipperen.
Tip: Controleer de instellingen van andere apps om te zien of ze een optie hebben voor het knipperen van de LED.
Was de informatie nuttig?

Verdere ondersteuning als u uw antwoord niet heeft kunnen vinden