HTC U Ultra‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Fingerprint sensor

You can use the fingerprint scanner on HTC U Ultra to quickly wake up and unlock your phone with your fingerprint.

You can register up to 5 fingerprints. See Fingerprint scanner.

Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?