HTC Desire 12‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Unlocking the screen

Swipe up to unlock the screen.
If you've set up a screen lock, you'll be asked to provide your credentials before HTC Desire 12 unlocks.
Tip: If you've set an event reminder or an alarm, you can snooze or dismiss the event or alarm right from the lock screen. Just drag or up.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?