HTC Desire 12‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

HTC BlinkFeed

Get the latest news about your interests with HTC BlinkFeed.Choose which sources, such as social media or news, show up on your feed. Learn more about HTC BlinkFeed by going to http://www.htc.com/vn/support/apps/blinkfeed/.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?