HTC Desire 12s‎

Szkolenia

< < Menu

Używanie telefonu HTC Desire 12s jako hotspota Wi‍-Fi

Możesz udostępniać połączenie danych innym urządzeniom, używając telefonu HTC Desire 12s jako hotspota Wi‍-Fi.

Ważne:
  • Upewnij się, że włączone jest połączenie transmisji danych.
  • Do korzystania z tej usługi wymagany jest powiązany z danym kontem zatwierdzony plan taryfowy od operatora sieci komórkowej. Urządzenia połączone z hotspotem Wi‍-Fi korzystają z danych w ramach wykupionego planu taryfowego.
  1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij pozycję Ustawienia.
  2. Stuknij kolejno pozycje Sieć i internet > Hotspot i tethering > Skonfiguruj hotspot Wi-Fi.
  3. Wprowadź nazwę hotspota lub użyj nazwy domyślnej.
  4. Wprowadź hasło lub użyj hasła domyślnego.

    Hasło to klucz, który inne osoby muszą wprowadzić w swoich urządzeniach, aby móc nawiązać połączenie z telefonem HTC Desire 12s działającym jako router bezprzewodowy.

  5. Stuknij kolejno pozycje Zapisz.
  6. Stuknij przełącznik Wł./wył. przenośnego Przenośny hotspot Wi-Fi, aby go włączyć.

Telefon HTC Desire 12s jest gotowy do pracy jako hotspot Wi‍-Fi, gdy na pasku stanu wyświetlona zostanie ikona .

Ważne: Aby pomóc w minimalizacji zagrożeń bezpieczeństwa, korzystaj z domyślnych ustawień zabezpieczeń oraz ustaw bezpieczne i unikatowe hasło.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?