HTC Desire 12s‎

Szkolenia

< < Menu

Android 8.0

W systemie Android 8.0 dostępne są nowe funkcje, dzięki którym obsługa aplikacji i ustawień jest jeszcze wygodniejsza. Poniżej omówiono niektóre z nowych funkcji.

Obraz w obrazie

Chcesz obejrzeć film podczas korzystania z innej aplikacji? Skorzystaj z funkcji obrazu w obrazie w celu zminimalizowania filmu do niewielkiego okna. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Korzystanie z funkcji obrazu w obrazie.

Odkładanie powiadomień

Można odrzucić tymczasowo powiadomienia, aby zwolnić panel powiadomień lub ekran blokady od nadmiernej ilości elementów.

Szczegółowe informacje można znaleźć w części Zarządzanie powiadomieniami aplikacji lub Ekran blokady.

Liczniki na ikonach

Liczniki na ikonach zapewniają szybką informację o oczekujących powiadomieniach w aplikacji. Niewielka kropka na ikonie aplikacji oznacza powiadomienie, które mogło zostać pominięte. Kropki pojawiają się na ikonach aplikacji zarówno na ekranie Wszystkie aplikacje, jak i na ekranie głównym. Naciśnięcie i przytrzymanie ikony aplikacji spowoduje wyświetlenie skrótowej wersji dostępnych powiadomień. Patrz część Włączanie i wyłączanie liczników na ikonach.

Ulepszony ekran Ustawienia

Główny ekran Ustawienia został zmieniony i jest teraz krótszy oraz prostszy. Należy stuknąć kategorię i przejść do żądanego ustawienia.

Chcesz czasem znaleźć ustawienie, ale nie pamiętasz, gdzie ono jest? Wystarczy je wyszukać. Należy stuknąć , a następnie wprowadzić kilka pierwszych liter szukanego ustawienia. Na liście wyników należy stuknąć żądany element, aby przejść bezpośrednio na jego ekran.

Inne funkcje

  • Instalowanie aplikacji ze źródeł innych niż Sklep Google Play jest teraz bezpieczniejsze. Pozwolenia na pobieranie i instalowanie aplikacji z nieznanych źródeł można aktualnie udzielić na poziomie poszczególnych aplikacji. Patrz część Pobieranie aplikacji z Internetu.
  • Dostępna jest wbudowana aplikacja menedżera plików, za pomocą której można aktualnie wykonywać proste zadania dotyczące plików multimedialnych, takie jak kopiowanie, przenoszenie i usuwanie. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij pozycję Pliki.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?