HTC Desire 12s‎

Szkolenia

< < Menu

Co mogę zrobić podczas rozmowy?

Podczas trwania połączenia możesz włączyć głośnik, zawiesić połączenie itp.

Zawieszanie połączenia

Stuknij ikonę , aby zawiesić połączenie. Na pasku stanu zostanie wtedy wyświetlona ikona połączenia wstrzymanego .
Aby wznowić połączenie, ponownie stuknij ikonę .

Przełączanie się między połączeniami

Jeśli trwa rozmowa i odebrane zostanie nowe połączenie, użytkownik może przełączać się między dwoma rozmówcami.
  1. W chwili otrzymania kolejnego połączenia stuknij i przeciągnij ikonę połączenia do pozycji , aby przyjąć drugie połączenie, zawieszając pierwsze.
  2. Aby przełączać się pomiędzy rozmowami, na ekranie wybierz osobę, z którą chcesz rozmawiać.

Włączanie i wyłączanie trybu głośnomówiącego podczas połączenia

Ostrzeżenie: Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia słuchu, nie należy trzymać telefonu HTC Desire 12s bezpośrednio przy uchu, gdy włączony jest tryb głośnomówiący.
  • Na ekranie połączenia stuknij ikonę . Na pasku stanu zostanie wyświetlona ikona trybu głośnomówiącego .
  • Aby wyłączyć tryb głośnomówiący, stuknij ikonę .

Wyciszanie mikrofonu podczas połączenia

Na ekranie połączenia stuknij , aby włączyć lub wyłączyć mikrofon. Gdy mikrofon jest wyciszony, na pasku stanu wyświetlana jest ikona wyciszenia ().

Kończenie połączenia

Aby zakończyć połączenie, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Na ekranie połączenia stuknij ikonę .
  • Rozsuń panel Powiadomienia, a następnie stuknij pozycję Zakończ.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?