HTC Desire 12s‎

Szkolenia

< < Menu

Skaner linii papilarnych

Odcisk palca umożliwia szybkie wznowienie działania i odblokowanie telefonu HTC Desire 12s. Można wprowadzić maksymalnie 5 odcisków palców.

Podczas konfigurowania i używania skanera linii papilarnych należy stosować się do poniższych wskazówek:

 • Palec oraz skaner linii papilarnych powinny być suche i czyste.
 • Zeskanować należy całą opuszkę palca, łącznie z bokami i czubkiem.
 • Podczas rejestrowania odcisku palec należy przyłożyć do skanera do momentu pojawienia się wibracji.
 • Skaner linii papilarnych zapewnia wykrywanie w zakresie 360° — w celu włączenia ekranu lub odblokowania telefonu HTC Desire 12s zarejestrowany palec można przyłożyć do skanera pod dowolnym kątem.
Uwaga: Ustawienie skanera linii papilarnych jako funkcji odblokowywania telefonu HTC Desire 12s może się nie udać w przypadku zalogowania się do konta Exchange ActiveSync, które wymaga ustawienia innej metody odblokowywania ekranu (takiej jak hasło). Skontaktuj się z administratorem serwera Exchange w celu sprawdzenia, czy konto Exchange ActiveSync obsługuje skaner linii papilarnych.

Dodawanie odcisku palca po raz pierwszy

 1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Lokalizacja i blokady.
 2. Stuknij kolejno pozycje Odcisk palca > Dalej.

  Jeśli nie ustawiono jeszcze blokady ekranu, wyświetlony zostanie monit o jej skonfigurowanie. Patrz część

  Ustawianie blokady ekranu.

 3. Dotknij skanera odcisku palca lub stuknij pozycję Dalej.
 4. Umieść palec lub kciuk na skanerze odcisku palca, aby rozpocząć skanowanie.
 5. Przyłóż palec do skanera kilka razy do momentu pomyślnego zarejestrowania odcisku. Najlepszy wynik można uzyskać, przykładając palec do skanera za każdym razem pod tym samym kątem.
 6. Po pomyślnym zarejestrowaniu odcisku palca stuknij pozycję Gotowe.
Można teraz wznawiać działanie i odblokowywać telefon HTC Desire 12s za pomocą odcisku palca.
Ostrzeżenie: Jeśli rozpoznanie palca nie powiedzie się pięć razy z rzędu, konieczne będzie wprowadzenie awaryjnego wzoru, kodu PIN lub hasła blokady ekranu.

Dodawanie, usuwanie lub edycja odcisków palców

 1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Lokalizacja i blokady.
 2. Stuknij pozycję Odcisk palca.
 3. Wprowadź wzór, kod PIN lub hasło.
 4. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Stuknij pozycję Dodaj odcisk palca, aby dodać kolejny odcisk palca.
  • Stuknij zarejestrowany odcisk palca, aby zmienić jego nazwę.
  • Stuknij ikonę obok zarejestrowanego odcisku palca, aby go usunąć.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?