HTC Desire 12s‎

Szkolenia

< < Menu

Skróty aplikacji

Począwszy od systemu Android 7.1 można nacisnąć i przytrzymać ikonę aplikacji na panelu widżetów lub na ekranie Aplikacje w celu wyświetlenia menu, które zapewnia szybki dostęp do często używanych funkcji aplikacji.
Uwaga: Nie wszystkie aplikacje obsługują funkcję skrótów aplikacji.
  1. Naciśnij i przytrzymaj ikonę aplikacji, np. aplikacji Zegar.
  2. Dotknij w wyświetlonym menu funkcji, którą chcesz uruchomić w aplikacji.
    Screen showing to press and hold an app and choose from app shortcuts
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?