HTC Desire 12s‎

Szkolenia

< < Menu

Jak skopiować lub przenieść pliki i foldery na kartę pamięci?

Jeśli telefon obsługuje karty pamięci, zapisane pliki i foldery można organizować w ustawieniach pamięci telefonu.
  1. Upewnij się, że karta pamięci została włożona do gniazda w telefonie.
  2. Przejdź kolejno do pozycji Ustawienia > Pamięć, a następnie stuknij nazwę karty pamięci w celu jej otwarcia.
  3. Można wykonać jedną z następujących czynności:
    • Stuknij kolejno pozycje > Utwórz folder lub > Nowy folder, aby utworzyć nowy folder.
    • Naciśnij i przytrzymaj plik lub folder w celu skopiowania do innej lokalizacji docelowej, stuknij w razie potrzeby więcej elementów, a następnie stuknij kolejno pozycje > Kopiuj do lub > Przenieś do. Przejdź do lokalizacji, do której chcesz przenieść skopiowane elementy, a następnie stuknij pozycję Kopiuj lub Przejdź.
    Jeśli opcje te nie będą widoczne, może być konieczne wcześniejsze stuknięcie pozycji Eksploruj.
Uwaga: Plikami i folderami można także zarządzać za pomocą aplikacji Menedżer plików.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?