HTC Desire 12s‎

Szkolenia

< < Menu

Co należy zrobić, gdy nie można naładować telefonu?

Standardowo podczas ładowania telefonu na ekranie widoczna jest ikona ładowania — na pasku stanu, jeśli telefon jest włączony lub na środku ekranu w przypadku, gdy urządzenie zostało wyłączone.
Dodatkowo świeci się dioda LED powiadomień.

Jeśli nie widać oznak ładowania telefonu, należy koniecznie sprawdzić wszystkie elementy ładowania w celu wykrycia przyczyny problemu.

  • Spróbuj naładować telefon przy użyciu gniazda elektrycznego, a nie portu USB w komputerze. W niektórych komputerach ładowanie przez porty USB może być wyłączone w celu oszczędzania energii, co uniemożliwi naładowanie telefonu.
  • Upewnij się, że gniazdo elektryczne dostarcza prąd do ładowarki, podłączając do niego inne zasilane urządzenie.
  • Korzystaj z oryginalnej ładowarki i kabla do ładowania firmy HTC, które zostały dołączone do telefonu. Ładowarki i kable innych firm mogą nie działać prawidłowo i spowodować uszkodzenie telefonu.
  • Upewnij się, że na ładowarce ani na wtyczkach kabli nie widać żadnych uszkodzeń, na przykład supłów lub przetarć na przewodzie, zagiętych złączy itp.
  • Sprawdź gniazdo ładowania w telefonie pod kątem występowania uszkodzeń styków lub innych elementów sprzętowych i usuń ostrożnie brud lub nitki z ubrania.
Po sprawdzeniu wszystkich elementów wyłącz całkowicie telefon, naciskając przycisk ZASILANIE i stukając polecenie Wyłącz, a następnie podłącz ładowarkę i odczekaj 2–3 minuty. W przypadku całkowitego rozładowania baterii rozpoczęcie ładowania może zostać wskazane w telefonie dopiero po upływie 2 minut.

Jeśli ładowanie telefonu nie rozpocznie się i nie będzie można go włączyć, podłącz ładowarkę, a następnie naciśnij przyciski ZWIĘKSZANIE GŁOŚNOŚCI, ZMNIEJSZANIE GŁOŚNOŚCI i ZASILANIE i przytrzymaj je przez 2 minuty. Spowoduje to wymuszenie ponownego uruchomienia telefonu i przywrócenie normalnego ładowania.

Uwaga: Niektóre modele telefonów mogą nie być wyposażone w diodę LED powiadomień.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?