HTC One E9 dual sim‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Unlocking the screen

Swipe up to unlock the screen.
If you've set up a screen lock, you'll be asked to provide your credentials before HTC One E9‍‍ unlocks.
Tip: If you've set an event reminder or an alarm, you can snooze or dismiss the event or alarm right from the lock screen. Just drag or up.
Related How-tos
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?