HTC One E9 dual sim‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

How do I find the IMEI/MEID of my phone?

Go to Settings, and then tap About > Phone identity. Or open the Phone app, and then enter "‍*#06#"‍ to see the IMEI.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?