HTC Desire 10 lifestyle dual sim‎

Szkolenia

< < Menu

Konfiguracja łączy aplikacji

Jeśli dostępna jest więcej niż jedna aplikacja, którą można otworzyć po stuknięciu łącza, takiego jak udostępniony wpis z serwisu społecznościowego lub łącze do multimediów, wyświetlony zostanie monit o wybranie żądanej aplikacji.
W razie pojawienia się monitu po stuknięciu łącza, należy wybrać aplikację, a następnie stuknąć pozycję Zawsze, aby ustawić ją jako domyślną.

Można także przejść do menu Ustawienia, aby sprawdzić konfigurację obsługi łączy przez różne aplikacje i zmienić ją.

  1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję Ustawienia.
  2. Stuknij Aplikacje.
  3. Stuknij kolejno pozycje > Konfiguruj aplikacje > Łącza aplikacji.
  4. Stuknij aplikację, którą chcesz skonfigurować, a następnie stuknij pozycję Otwórz obsługiwane łącza.
  5. Wybierz opcję Otwieraj w tej aplikacji, aby aplikacja ta była otwierana po stuknięciu łącza bez wyświetlania monitu.

    Można także wybrać opcję wyświetlania monitu o wybór aplikacji lub nieużywania danej aplikacji do otwierania łączy.

Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?