HTC Desire 10 lifestyle dual sim‎

Szkolenia

< < Menu

Tryb Nie przeszkadzać

W trybie Nie przeszkadzać odrzucane są połączenia, a dźwięki alertów i powiadomień są wyciszone, ale nadal dostępne jest połączenie danych.
 1. Przesuń dwoma palcami w dół od górnej krawędzi ekranu, aby otworzyć panel Szybki dostęp do ustawień.
 2. Stuknij ikonę .
 3. Stuknij pozycję Całkowite wyciszenie, Tylko alarmy lub Tylko priorytety w zależności od tego, czy chcesz zezwolić na wyjątki. W przypadku wybrania opcji Tylko priorytety będzie można odbierać wiadomości i połączenia od kontaktów z listy wyjątków.
 4. Stuknij pozycję Do momentu wyłączenia, jeśli chcesz samodzielnie wyłączać tryb Nie przeszkadzać albo stuknij ikonę lub w celu ustawienia liczby godzin do automatycznego wyłączenia trybu Nie przeszkadzać.
 5. Stuknij pozycję Gotowe, aby aktywować.
Ikona trybu Nie przeszkadzać pojawi się na pasku stanu.
Wskazówka: Gdy ekran jest włączony, naciśnij przycisk GŁOŚNOŚĆ, a następnie stuknij pozycję Zakończ teraz, aby szybko wyłączyć tryb Nie przeszkadzać.
Uwaga: Gdy tryb Nie przeszkadzać jest włączony, dioda LED powiadomień nie będzie migać.

Zezwalanie na powiadomienia i kontakty pomimo trybu Nie przeszkadzać

Dodaj ważne kontakty do listy wyjątków, aby móc odbierać od nich połączenia i wiadomości nawet po włączeniu trybu Nie przeszkadzać.
 1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > Ustawienia > Dźwięk i powiadomienia.
 2. Stuknij kolejno pozycje Nie przeszkadzać > Dopuszcza tylko priorytetowe.
 3. Stuknij przełącznik Wł./wył. obok pozycji, na które chcesz zezwolić.
 4. Stuknij pozycję Wiadomości z lub Rozmowy z, aby wybrać osoby, które będą mogły się z Tobą kontaktować.
 5. Stuknij pozycję Zarządzaj zatwierdzonymi kontaktami, a następnie stuknij ikonę , aby dodać kontakty do listy wyjątków.

  Aby usunąć kontakty lub numery z listy, stuknij kolejno pozycje > Usuń kontakty.

Ustawienie terminu opcji Nie przeszkadzać

Zaplanuj automatyczne włączanie i czas aktywności trybu Nie przeszkadzać. Na przykład, aby ustawić włączenie tego komunikatu podczas cotygodniowych spotkań.
 1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > Ustawienia > Dźwięk i powiadomienia.
 2. Stuknij pozycję Nie przeszkadzać > Terminy.
 3. Stuknij pozycję Dodaj zasadę.
 4. Wprowadź nazwę reguły, a następnie wybierz, czy ma ona dotyczyć godziny czy wydarzenia.
  Reguła czasowa
  • Ustaw dni.
  • Ustaw czas rozpoczęcia i zakończenia.
  • Wybierz poziom trybu Nie przeszkadzać.
  Reguła wydarzenia
  • Wybierz kalendarz, dla którego chcesz ustawić regułę.
  • Ustaw warunek dla typu odpowiedzi.
  • Wybierz poziom trybu Nie przeszkadzać.
Wskazówka: Harmonogram można włączyć lub wyłączyć, stukając przełącznik Wł./wył. po wyświetleniu szczegółów harmonogramu.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?