HTC U12 life‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Clock

Get more from the Clock app than just the regular date and time. You can check the times around the world, set an alarm, and use the stopwatch. Learn more about Clock by going to http://www.htc.com/vn/support/apps/clock/.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?