HTC U12 life‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Accessing your apps

There are two easy ways to access your app list.
  • Swipe up on the Home screen.
  • Tap on the HTC BlinkFeed or Home screen.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?