HTC Desire 326G dual sim‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Adjusting the screen brightness manually

  1. Go to Settings.
  2. Tap Display > Brightness.
  3. If the Auto option is enabled, tap it to turn it off.
  4. Drag the brightness slider to the left to decrease or to the right to increase the screen brightness.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?