HTC Desire 326G dual sim‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Turning automatic screen rotation off

Note: Automatic rotation is not supported in all apps.
  1. Go to Settings.
  2. Tap Display.
  3. Clear the Auto-rotate screen option.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?