HTC Desire 326G dual sim‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Adding and syncing an account

  1. Go to Settings.
  2. Under Accounts, tap Add account.
  3. Choose an account type, and then enter your login information.
  4. Choose the types of information that you want to sync on HTC Desire 326G dual sim.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?