HTC Desire 326G dual sim‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Onscreen navigation buttons

HTC Desire 326G dual sim has onscreen navigation buttons at the bottom of the screen which rotate when you change the orientation.
Goes to the previous screen.
Goes to the home screen.
Shows thumbnails of the most recently used apps.

Swipe up from any of the navigation buttons to access Google search.

Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?