HTC U11‎

Bruksanvisningar

< < Menu

Motion Launch

Motion Launch är en kombination av en rörelsegest som följs av en fingergest. Med hjälp av en kombination av enkla gester kan du vakna till Startsidan, HTC BlinkFeed och mer.

Slå på eller stänga av Motion Launch gester

 1. Från Startskärm svep uppåt och tryck sedan på Inställningar > Display, gester och knappar.
 2. Tryck på Avancerad > Motion Launch-gester.
 3. Välj de Motion Launch som du vill ha.

Vakna till låsskärmen

Gå från viloläge till låsskärm utan att trycka på STRÖM-knappen.
Viktigt: Om du har konfigurerat ett skärmlås med autentiseringsuppgifter ombeds du att autentisera innan HTC U11 låses upp.
 1. Lyft telefonen i stående läge.
 2. Dubbeltryck omedelbart på skärmen.
Illustration showing how to wake the phone to the lock screen by lifting it up and double-tapping on the screen.

Vakna och låsa upp

Gå från viloläge och lås upp HTC U11 till den sista skärmen du använde utan att trycka på STRÖM-knappen.
Viktigt: Om du har konfigurerat ett skärmlås med autentiseringsuppgifter ombeds du att autentisera innan HTC U11 låses upp.
 1. Lyft telefonen i stående läge.
 2. Svep genast uppåt från skärmens nedre sida.
Illustration showing how to wake the phone and unlock it by lifting it up and immediately swiping up from the bottom half of the screen.

Vakna till Startsidans widgetpanel

Gå från viloläge till Startsidans widgetpanel utan att trycka på STRÖM-knappen.
Viktigt: Om du har konfigurerat ett skärmlås med autentiseringsuppgifter ombeds du att autentisera innan HTC U11 låses upp.
 1. Lyft telefonen i stående läge.
 2. Svep genast åt vänster från skärmens högra sida.
Illustration showing how to wake the phone and go directly to the HTC BlinkFeed screen by lifting it up and immediately swiping right from the left side of the screen.

Vakna till HTC BlinkFeed

Gå från viloläge till HTC BlinkFeed utan att trycka på STRÖM-knappen.
Viktigt: Om du har konfigurerat ett skärmlås med autentiseringsuppgifter ombeds du att autentisera innan HTC U11 låses upp.
 1. Lyft telefonen i stående läge.
 2. Svep genast åt höger från skärmens vänstra sida.
Illustration showing how to wake the phone and go directly to the Home screen by lifting it up and immediately swiping left from the right side of the screen.

Starta kameran

Gå från viloläge till Kamera-programmet utan att trycka på STRÖM-knappen.
 1. Lyft telefonen i stående läge.
 2. Svep genast nedåt två gånger på skärmen.
  Illustration showing how to wake the phone and go directly to the camera app by lifting it up and swiping down twice on the screen.
Viktigt: Om du har konfigurerat ett skärmlås med autentiseringsuppgifter ombeds du att autentisera när du avslutar Kamera-programmet.
Relaterade guider
Var den här informationen hjälpsam?

Hittar du inte vad du söker efter?