HTC U11‎

Bruksanvisningar

< < Menu

Vad kan jag göra under ett samtal?

Under pågående samtal kan du sätta på högtalaren, parkera samtalet, med mera.

Parkera ett samtal

För att parkera ett samtal, tryck på Menu icon > Parkera. Parkeringsikonen visas i statusfältet Call on hold notification.
Återuppta samtalet genom att trycka på Menu icon > Ta bort parkering.

Växla mellan samtal

Om du redan befinner dig i ett samtal och accepterar ett annat samtal kan du sedan växla mellan de två samtalen.
  1. När du får ytterligare ett samtal, tryck på Svara för att acceptera det andra samtalet och parkera det första samtalet.
  2. Växla mellan samtalen genom att på skärmen trycka på den person du vill tala med.

Slå på eller stänga av högtalartelefonen under ett samtal

Varning: Håll inte HTC U11 mot örat när högtalartelefonen är på så minskar du risken för att skada hörseln.
  • På samtalsskärmen trycker du på Speaker phone on button. Ikonen för högtalartelefon Speaker phone on notification visas i statusfältet.
  • För att stänga av högtalartelefonen, tryck på Speaker phone on button.

Stänga av mikrofonen under ett samtal

På samtalsskärmen trycker du på Mute button för att växla mellan att slå på och av mikrofonen. När mikrofonen är avstängd visas ikonen Mute on notification för avstängd mikrofon i statusfältet.

Avsluta ett samtal

Du kan avsluta samtalet på något av följande sätt:
  • På samtalsskärmen trycker du på Avsluta samtal.
  • Öppna meddelandepanelen genom att föra fingret över den och tryck sedan på Lägg på.
Var den här informationen hjälpsam?

Hittar du inte vad du söker efter?