HTC U11‎

Bruksanvisningar

< < Menu

Stör ej-läge

Slå på Stör ej-läget för att blockera visuella störningar, stänga av ljud och stoppa vibrationer.
 1. Svep nedåt med två fingrar från den övre delen av skärmen för att öppna Snabbinställningar.
  Image illustrating swiping down with two fingers on the screen.
 2. Tryck på Do not disturb is on icon för att stänga av eller slå på Stör ej-läget. Svep vidare till nästa skärm i panelen Snabbinställningar för att se ikonen, vid behov.

Blockera eller stänga av meddelanden

Blockera visuella störningar som popup-meddelanden eller stäng av meddelandeljudet.
 1. Gå till Inställningar och tryck på Ljud och meddelande > Stör ej.
 2. Tryck på Meddelanden och välj ett alternativ:
  • Inget ljud från meddelanden: Stänger av meddelandeljudet, men visar fortfarande meddelanden.
  • Visa inte eller inget ljud från meddelanden: Förhindrar visning av meddelanden och stänger av ljudet.
  • Anpassad: Låter dig anpassa beteendet när skärmen är på eller av.

Inställning av undantag för att tillåta åsidosättning av Stör ej-läget

Ställ in undantag så att du kan åsidosätta Stör ej-läget och fortfarande ta emot samtal, meddelanden och mer.
 1. Gå till Inställningar och tryck på Ljud och meddelande > Stör ej.
 2. Under Undantag, välj de alternativ du vill tillåta att åsidosätta Stör ej-läget.

  För samtal och meddelanden väljer du om du vill ta emot dem från alla, bara dina kontakter, favoritkontakter eller godkända kontakter.

  Tips: Om du väljer att ta emot samtal och meddelanden från godkända kontakter trycker du på Hantera godkända kontakter. Tryck sedan på Add icon för att välja vilka kontakter som kan åsidosätta Stör ej-läget.

Ställa in ett Stör ej-schema

Schemalägg Stör ej att slås på automatiskt. Till exempel, om du kan ställa in det att slås på under ett veckomöte.
 1. Gå till Inställningar och tryck på Ljud och meddelande > Stör ej.
 2. Under Schemalägg, tryck på Slå på automatiskt > Lägg till regel.
 3. Välj om du vill basera regeln utifrån en tid eller en händelse, ange ett namn på regeln och tryck sedan på Lägg till.
 4. Anpassa inställningarna för regeln.
  Regel Inställningar
  Tid
  • Ställ in dagarna.
  • Ställ in start- och sluttider.

  Du kan också välja om regeln ska avbrytas vid antingen regelns sluttid eller vid nästa alarm som du har angett.

  Händelse
  • Välj en kalender som du vill göra regeln för.
  • Ställ in en förutsättning för typ av svar.
Tips: Du kan slå på eller stänga av händelse- eller tidsregel som du har skapat. Tryck på regeln och sedan på Använd regelnPå/av-knappen.
Var den här informationen hjälpsam?

Hittar du inte vad du söker efter?