HTC U11‎

Bruksanvisningar

< < Menu

Minneskort

Använd ett minneskort för att lagra dina foton, videoklipp och musik. När du behöver frigöra utrymme på telefonminnet kan du även flytta vissa appar till minneskortet, om programmen i fråga stöder denna funktion.
Obs!: Minneskortet är ett tillbehör som säljs separat.

Sätta i microSD-kortet

 1. Håll telefonen med framsidan uppåt.
 2. För in spetsen på fackborttagningsverktyget som medföljde telefonen — eller ett litet böjt pappersgem — i fackborttagningshål.
  Illustration showing how to properly eject the SIM and SD card tray using the eject tool.
  Obs!: För inte in spetsen på verktyget för utmatning av facket i mikrofonhålet. Detta kan skada det vattentäta mikrofonnätet och ogiltiggöra garantin.
 3. Tryck in spetsen i hålet tills facket öppnas och dra sedan ut facket.

  Dubbel SIM-modell: SIM 2 och SD är märkta på samma hållare i facket. Ta ut ditt andra nano-SIM-kort när du vill använda microSD-kortet. Båda korten kan inte sättas in samtidigt.

  Illustration showing the position of the SIM card and SD card on the tray for a single-SIM and dual-SIM configurations.
 4. Placera microSD-kortet—med guldkontakterna vända nedåt och den smala sidan vänd inåt—i fackets SD-hållare.
  Illustration showing how to place an SD card on the tray.
 5. När du sätter tillbaka facket se till att det är vänt uppåt så att nano-SIM och microSD-korten inte ramlar ut. Håll facket med den yttre korthållaren mellan fingrarna och skjut sedan stadigt in facket hela vägen in i öppningen.
  Illustration showing how to reinstall the card tray with the SIM and SD cards installed.
 6. Se till att kortplatsen är helt isatt och inte sticker ut från facket.

Om det är första gången som du sätter in ett microSD-kort kommer du att bli ombedd att konfigurera det.

Montera bort minneskortet

Om du vill ta ut minneskortet medan HTC U11 är på måste du först montera bort minneskortet så att filerna på minneskortet inte skadas eller korrumperas.
Viktigt: Om minneskortet används som internminne och det finns program på kortet, kommer du inte att kunna öppna dessa program efter att ha tagit bort kortet.
 1. Från Startskärm svep uppåt och tryck sedan på Inställningar > Lagring.
 2. Gör ett av följande:
  • Om minneskortet visas under Bärbar lagring, tryck på Settings icon > Mata ut.
  • Om minneskortet visas under Enhetslagring, tryck på kortnamnet och sedan på Menu button > Mata ut.

Ta bort microSD-kortet

Viktigt: Avmontera microSD-kortet innan du tar bort det. Se Montera bort minneskortet.
 1. Håll telefonen med framsidan uppåt.
 2. För in spetsen på fackborttagningsverktyget som medföljde telefonen — eller ett litet böjt pappersgem — i fackborttagningshål.
  Illustration showing how to properly eject the SIM and SD card tray using the eject tool.
  Obs!: För inte in spetsen på verktyget för utmatning av facket i mikrofonhålet. Detta kan skada det vattentäta mikrofonnätet och ogiltiggöra garantin.
 3. Tryck in spetsen hela vägen in i hålet tills kortfacket matas ut.
 4. Dra ut kortfacket och ta ut microSD-kortet.
 5. För att sätta tillbaka hållaren, centrera den först i spåret och skjut den hela vägen in.
 6. Se till att kortplatsen är helt isatt och inte sticker ut från facket.
Var den här informationen hjälpsam?

Hittar du inte vad du söker efter?